Termíny a poplatky

Pro účastníky konference se zájmem o publikování článku ve sborníku konference:

Prodloužený termín pro zaslání abstraktů článku: 15.2. 2024

Termín přijetí/odmítnutí abstraktu článku: 16.2. 2024

Termín pro zaslání plné verze článku: 16.2. 2024

Termín přijetí/odmítnutí článku: 28.2.2024

Termín platby: 15.3.2024

Termín konference: 19.3.2024

Poplatky za účast na konferenci:

Účastnický poplatek na konferenci - pro aktivní autory s prezentací zdarma

Účastnický poplatek na konferenci - pro obchodní partnery zdarma

Účastnický poplatek na konferenci pro pasivního autora - 25 € - náklady spojené s organizační a publikační činností.

Účastnický poplatek na konferenci pro pasivní publikum - 30 € - výdaje spojené s organizačními aktivitami.