Termíny a poplatky

Pro účastníky konference se zájmem o publikování článku ve sborníku konference:

Termín pro zaslání abstraktů článku: 14. 2. 2023

Termín přijetí/odmítnutí článku: 24. 2. 2023

Termín pro zaslání plné verze článku: 10. 3. 2023

Termín platby: 15. 3. 2023

Termín konference: 23. - 24. 3. 2023

Poplatky za účast na konferenci:

Účastnický poplatek na konferenci - pro aktivní autory s prezentací zdarma

Účastnický poplatek na konferenci - pro obchodní partnery zdarma

Účastnický poplatek na konferenci pro pasivního autora - 25 € - náklady spojené s organizační a publikační činností.

Účastnický poplatek na konferenci pro pasivní publikum - 30 € - výdaje spojené s organizačními aktivitami.