Kontakt

Kontakt pro přihlášení na konferenci a publikování článků ve sborníku
Mgr. Kristýna Busch
kristyna.busch@newton.university

Kontakt na pořadatele konference:
NEWTON University
Kongresové centrum Praha
5. května 1640/65
140 21 Praha 4 - Nusle
vchod 6

https://www.newton.university/