Sborníky Evropské fórum podnikání

Sborníky jsou přihlašovány k indexaci do databáze Web of Science

2023 - XVI. ročník - Business environment in a whirlwind of turbulent changes

2022 - XV. ročník - Přetrvávající koronavirová krize a její vliv na ekonomiku v roce 2022 - výzvy nebo nové příležitosti?

2021 - XIV. ročník - Viroekonomika - kolaps, či nové ekonomické trendy? 

2020 - XIII. ročník - Protekcionismus, ochrana či destrukce národních ekonomik?

2019 - XII. ročník - Udržitelný hospodářský růst či krize na obzoru? 

2017 - XI. ročník - Eurozóna: evoluce nebo revoluce?

2016 - X. ročník - Ekonomický růst a hospodářská politika

2015 - IX. ročník - Efektivnost v soukromém a ve veřejném sektoru 

Sborník konferenčních příspěvků (2015) byl zařazen do databáze Web of Science.