Pokyny a informace pro autory příspěvků

Publikujte článek ve sborníku Evropské fórum podnikání 2024

Příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v recenzovaném sborníku. O přijetí příspěvku budete informováni.

Sborník bude přihlášen k indexaci do databáze Web of Science, Thompson Reuters.

Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém jazyce.

Doporučený rozsah příspěvku je 10 stran.

Příspěvky zašlete ve formátu MS Word

Plné texty článků zasílejte na adresu: frantisek.milichovsky@newton.university

Šablona článku v angličtině