Pokyny pro autory

Příspěvky

Pro účastníky konference se zájmem o publikování článku ve sborníku konference:

Termín pro zaslání abstraktů článků: 30. 9. 2018

Termín pro přijetí abstraktů článků: 15. 10. 2018

Termín pro zaslání plné verze článků: 15. 11. 2018Více zde: https://www.efp.cz/organizacni-pokyny/

Pro účastníky konference se zájmem o publikování článku ve sborníku konference:

Termín pro zaslání abstraktů článků: 12. 2. 2021

Termín pro zaslání plné verze článků: 12. 3. 2021

Příspěvky zašlete ve formátu MS Word editorce Sborníku Ing. Blance Vytrhlíkové., MBA na emailovou adresu:

  blanka.vytrhlikova@newtoncollege.cz 

Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém jazyce.

Doporučený rozsah příspěvku je 10 stran.

Šablona abstraktu článku v angličtině ke stažení zde .

Šablona článku v angličtině  ke stažení zde.

Příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v recenzovaném sborníku (bude vydána pouze elektronická verze). O přijetí příspěvku budete informováni.

Sborník bude přihlášen k indexaci do databáze Web of Science, Thompson Reuters.

Editoři sborníku:

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, NEWTON College, Česká republika

Mgr. Jiří Novosák, Ph.D., MBA, NEWTON College, Česká republika

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika