Pokyny a informace pro autory příspěvků

Publikujte článek ve sborníku Evropské fórum podnikání 2022

Pro účastníky konference se zájmem o publikování článku ve sborníku konference:

Termín pro zaslání abstraktů článku: 31. 1. 2022

Termín přijetí/odmítnutí článku: 7.2. 2022

Termín pro zaslání plné verze článku: 28. 2. 2022

Příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou publikovány v recenzovaném sborníku. O přijetí příspěvku budete informováni. 

Sborník bude přihlášen k indexaci do databáze Web of Science, Thompson Reuters.

Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém jazyce.

Doporučený rozsah příspěvku je 10 stran.

Příspěvky zašlete ve formátu MS Word

Plné texty článků zasílejte na adresu: kristyna.busch@newton.university

Šablona článku v angličtině