XII. ročník

Téma: "Udržitelný hospodářský růst či krize na obzoru?"

 ■ 15. 3. 2019  ■  XII. ročník ■ Praha

Současný a téměř bezprecedentní hospodářský růst České republiky vytváří potenciál přibližování životní úrovně v České republice k západoevropské úrovni. Tato skutečnost je podpořena rekordně nízkou mírou nezaměstnanosti. Stávající situace tak otevírá prostor pro odbornou diskusi o otázkách budoucího hospodářského rozvoje nejen České republiky, ale i středoevropského prostoru.

Vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi domácích a zahraničních odborníků o tématu hospodářského rozvoje eurozóny a všech členských zemí Evropské Unie, otázkách udržitelnosti růstu a potenciálních krizových scénářů je cílem této konference.

Socio-ekonomický rozvoj zemí Evropské unie, možné související hrozby a jejich aktuálnost budou diskutovány v kontextu následujících odvětví:
* Management a leadership
* Rozvoj lidských zdrojů a společnosti
* Ekonomika a udržitelný rozvoj
* Veřejná ekonomika a správa

Propagaci a popularizaci odborných závěrů konference poslouží elektronický recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters a přihlášen k indexaci do databáze Web of Science.

Konference se koná pod osobní záštitou viceguvernéra České národní banky pana prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D. et Ph.D.

Termín konání: 15. března 2019
Místo konání: NEWTON College, Václavské náměstí 11, Praha 1
Doba trvání: 8:30 - 15:15 hod.

Programový a organizační výbor konference:

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, NEWTON College, Česká republika, předseda

Ing. Milan Lindner, Ph.D., NEWTON College, Česká republika

MUDr. Jan Mojžíš, NEWTON College, Česká republika

Ing. Miroslav Šafařík, NEWTON College, Česká republika

Ing. Magda Závodná, NEWTON College, Česká republika

 

Vědecký výbor konference:

Dr. hab. Agnieszka Alińska, prof. SGH., Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Poland

doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, NEWTON College, Česká republika, předseda

doc. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnavě, Slovenská republika

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr.h.c., Warsaw Management University, Polsko

Dalia A. S. Khalil, PhD, Cairo University, Egypt

Dr. Agnieszka Knap-Stefaniuk, Ph.D, MBA, Institute of Political and Administrative Sciences Jesuit University in Krakow

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, NEWTON College, Česká republika

Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D., Vysoké učení technické Brno, Česká republika

prof. UE dr. hab. Miloš Kráľ, University of Economics in Katowice, Polsko

PhDr. Daniela Majerčáková, PhD., MBA, Univerzita Komenského Bratislava, Slovensko

PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D., NEWTON College, Česká republika

doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Česká republika

Prof. zw. dr hab. Wojciech Słomski, International School of Management Slovakia, Slovensko

doc. Ing. Iveta Šimberová, Ph.D., Vysoké učení technické Brno, Česká republika

prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., NEWTON College, Česká republika

Taghreed Abdel Aziz El Sayed Hassan Hassouba, PhD, Cairo University, Egypt

prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D., NEWTON College, Česká republika

plk. doc. Ing. Mgr. David Ullrich, Ph.D., MBA, Univerzita obrany v Brně, Česká republika