Program konference

Udržitelný hospodářský růst, či blížící se krize na obzoru?

15. 3. 2019 XII. ročník
Termín konání: 15. března 2019
Místo konání: NEWTON College, Václavské náměstí 11, Praha 1
Doba trvání: 9:00- 15:00 hod.
Registrace: zde

 

Program konference

09:00 - 10:00   Registration of participants

10:00 - 10:15   Opening ceremony and introductory speech of the Rector NC - MUDr. Jan Mojžíš

10:15 - 11:00   Key note speaker: prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D.

Head of Economic Department of NEWTON College, Former Vice-Governor of the Czech National Bank

Topic: The Czech Sustainable Economic Development or Crisis on the Horizon?

 (zároveň provází a moderuje konferenci)         

11:00 - 11:45   Key note speaker: PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Topic: Mocné emoce, aneb behaviorismus jako jedna z cest, jak zabránit krizi.

11:45 - 12:30   Lunch

12:30 - 15:00   Breakout Session