Organizační pokyny

Konference se uskuteční v Praze. Konferenční forma bude online stream.

Jednací jazyk
angličtina

Pro registrované účastníky je vstup na konferenci zdarma.

Důležité termíny pro registraci na konferenci:

Konference je možné se zúčastnit bez aktivního vystoupení, či publikace ve sborníku konference. Termín pro registraci je do 5. 3. 2021.

Pro účastníky konference se zájmem o publikování článku ve sborníku konference:

Termín pro zaslání abstraktů článků: 12. 2. 2021

Termín pro zaslání plné verze článků: 12. 3. 2021

Sledujte další pokyny a informace pro publikování článků ve Sborníku v sekci "Pokyny pro autory" !!!

Informace o pořadateli konference:
Název účtu: NEWTON College, a. s.
Adresa banky: Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1
Číslo účtu pro platební styk : 107-6526500277/0100
Údaje pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ3601000001076526500277, SWIFT: KOMBCZPPXXX

V případě jakýchkoliv dotazů ve věci registrace na konferenci se obracejte na Ing. Blanku Vytrhlíkovou, MBA.

blanka.vytrhlikova@newtoncollege.cz

 

https://www.newtoncollege.cz/