Conference Program

"Sustainable socio-economic development or crisis on the horizon?"

15th March 2019  ■ Year XII ■ Prague
Date: 15th March 2019
Venue: NEWTON College, Václavské náměstí 11, Prague 1
Duration: 8:30 – 15:15
Registration: Register here

Forum Programme

Conference Program

09:00 - 10:00   Registration of participants

10:00 - 10:15   Opening ceremony and introductory speech of the Rector NC - MUDr. Jan Mojžíš

10:15 - 11:00   Key note speaker: prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. et Ph.D.

Head of Economic Department of NEWTON College, Former Vice-Governor of the Czech National Bank

Topic: The Czech Sustainable Economic Development or Crisis on the Horizon?

 (zároveň provází a moderuje konferenci)         

11:00 - 11:45   Key note speaker: PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

Topic: Mocné emoce, aneb behaviorismus jako jedna z cest, jak zabránit krizi.

11:45 - 12:30   Lunch

12:30 - 15:00   Breakout Session