XI. ročník

Téma: "Eurozóna: evoluce nebo revoluce?"

 ■ 3. 11. 2017  ■  XI. ročník ■ Praha

Současná ekonomická a politická situace v zemích Evropské unie otevírá prostor pro odbornou diskuzi o otázkách budoucnosti eurozóny, jejím dalším rozvoji, postojích jednotlivých států k této problematice a také k diskuzi o možných dopadech, jak na národní ekonomiky členských států, tak na podnikání v rámci eurozóny.

Vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi domácích a zahraničních odborníků o problémech eurozóny, jejího dalšího možného vývoje a hrozících problémech s tím souvisejících je cílem této konference. Propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží elektornický recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

Konference se konala pod osobní záštitou viceguvernéra České národní banky pana Vladimíra Tomšíka.

Termín konání: 3. listopadu 2017
Místo konání: NEWTON College, Václavské náměstí 11, Praha 1
Doba trvání: 8:30 - 15:15 hod.

Vědecký výbor konference:

Předseda:
Ľudomír Šlahor, NEWTON College, Česká republika

Členové:
John Anchor, University of Huddersfield, Velká Británie
Raphael Breidenbach, Hochshule Koblenz, Německo
Bojka Hamerníková, Vysoká škola regionálního rozvoje, Česká republika
Agnieszka Knap-Stefaniuk, Vistula University, Polsko
Peter Krištofík, Univerzita Mateja Bela, Slovenská republika
František Lipták, I.D.C. Holding, a.s., Slovenská republika
Peter Markovič, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
Juraj Nemec, Masarykova univerzita, Česká republika
František Ochrana, Univerzita Karlova, Česká republika
Ladislav Říha, Evropské hnutí v ČR, Česká republika
Hrvoje Šimović, University of Zagreb, Chorvatsko
A Min Tjoa, Technische Universität Wien, Rakousko
Monika Zatrochová, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovenská republika

Program konference

Program konference naleznete zde
08:30 - 09:00 Registrace
09:00 - 10:30 Zahájení konference a první plenární zasedání
10:30 - 10:45 Přestávka na občerstvení
10:45 - 12:00 Druhé plenární zasedání
12:00 - 13:00 Oběd
13:00 - 15:00 Třetí plenární zasedání
15:00 - 15:15 Závěr konference