X. ročník

Téma: "Ekonomický růst a hospodářská politika"

4. 11. 2016  ■  X. ročník ■ Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1

Současná ekonomická situace zvyšuje potřebu výzkumu účinnosti hospodářské politiky a to ve vztahu k dosažení ekonomického růstu. Vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi domácích a zahraničních odborníků o problémech hospodářské politiky a ekonomického růstu je hlavním cílem této konference.

Desátý jubilejní ročník Evropského fóra podnikání vytvoří podmínky k aktivní participaci domácích a zahraničních účastníků v rámci dvou sekcí. Propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

Sborník konferenčních příspěvků z 9. ročníku konference byl zařazen do databáze Web of Science.

Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

 

Termín konání: 4. listopadu 2016
Místo konání: Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1
Doba trvání: 8:30 - 14:00 hod.

Vědecký výbor

Předsedkyně:
Bojka Hamerníková, NEWTON College, Praha                               

Členové:
John Anchor,
University of Huddersfield, Velká Británie
Karel Havlíček, Asociace malých a středních podniků
Agnieszka Knap-Stefaniuk, Vistula University, Polsko
Peter Krištofík, Univerzita Mateja Bela, Slovensko
Květa Kubátová, Vysoká škola ekonomická v Praze
Juraj Nemec, Masarykova univerzita, Brno
František Ochrana, Univerzita Karlova, Praha
Ladislav Říha, Evropské hnutí v ČR
Hrvoje Šimović, University of Zagreb, Chorvatsko
Jiří Špalek, Masarykova univerzita, Brno