IX. ročník

Téma: "Efektivnost v soukromém a ve veřejném sektoru"

27. 11. 2015  ■  IX. ročník ■ CERGE-EI  ■  Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1

Současná ekonomická situace zvyšuje potřebu výzkumu účinnosti a uplatnitelnosti různých metod analýzy efektivnosti, a to jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru. Vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi domácích a zahraničních odborníků o problémech efektivnosti v soukromém a ve veřejném sektoru je hlavním cílem této konference.
Již devátý ročník Evropského fóra podnikání vytvoří podmínky k aktivní participaci domácích a zahraničních účastníků v rámci dvou sekcí. Propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

Termín konání: 27. listopadu 2015
Místo konání: CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
Doba trvání: 8:00 – 18:30 hod.

Účast na konferenci potvrdili:

Ing. Rut Bízková, předsedkyně, Technologická agentura ČR
Ing. Tomáš Budník, generální ředitel a předseda představenstva, O2 Czech Republic a.s.
Ing. Bc. Zdeněk Hrdlička, ředitel odboru, Ministerstvo financí ČR
Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel, Svaz měst a obcí ČR
Ing. Miloslav Kala, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad
Ing. Irena Liškařová, prezidentka, Komora auditorů ČR
prof. Ing. Juraj Nemec, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Mateja Bela v B. Bystrici
RNDr. Luděk Niedermayer, poslanec, Evropský parlament
doc. Ing. Jan Pavel, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze
assoc. Prof. Hrvoje Šimović, Ph.D., University of Zagreb
doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc., hlavní ekonomka, Česká bankovní asociace

Program konference

Report z IX. ročníku mezinárodní konference EFP

1. 12. 2015
Letošní téma „Efektivnost v soukromém a ve veřejném sektoru" přilákalo mnoho významných osobností akademické i podnikatelské sféry.

Jménem vědeckého výboru IX. ročníku Evropského fóra podnikání děkujeme všem účastníkům naší mezinárodní odborné konferenci na téma: „Efektivnost v soukromém a ve veřejném sektoru", která se konala 27. listopadu 2015 v Praze.

Dosažení efektivnosti jak v soukromém tak i ve veřejném sektoru je klíčovým nástrojem dosažení hospodářské stability a udržitelnosti. Problémy efektivnosti se vyskytují ve všech sférách a oblastech ekonomiky a na všech jejích úrovních. Jde nejen o problém hospodářské politiky nýbrž také o praktický aspekt každodenní ekonomické aktivity. Letitá odborná diskuze se vede jak o vymezení faktorů zvyšování této efektivnosti, tak i o nástrojích jejího vyjádření a měření, a to jak v národním tak i v mezinárodním kontextu.

Letošní zajímavé téma přilákalo mnoho významných domácích i zahraničních reprezentantů akademické, podnikatelské i decizní sféry. Mezi vystupujícími se objevili např.: předsedkyně Technologické agentury ČR paní Rut Bízková, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu pan Miloslav Kala, prezidentka Komory auditorů ČR paní Irena Liškařová, poslanec Evropského parlamentu pan Luděk Niedermayer, generální ředitel a předseda představenstva O2 Czech Republic a.s. pan Tomáš Budník, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR pan Karel Havlíček.

Dále ředitel odboru Ministerstva financí ČR pan Zdeněk Hrdlička, výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek, assoc. prof. Hrvoje Šimović z University of Zagreb, profesor Juraj Nemec z Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, hlavní ekonomka České bankovní asociace paní Eva Zamrazilová, docent Jiří Špalek, z Masarykovy univerzity Brno či docent Jan Pavel z Vysoké školy ekonomické v Praze. Kompletní seznam vystupujících naleznete zde.

Fotogalerie z IX. ročníku zde.
Články z médií: BusinessInfo.cz, Vzdelani.cz
Video: Praha TV.