Pokyny pro autory

Příspěvky

Deadline pro zasílání příspěvků: 29. 9. 2017.

V případě zaslání příspěvku do sborníku bez vystoupení na konferenci je termín pro zasílání příspěvků prodloužen do 30. října 2017.

Příspěvky zašlete ve formátu MS Word na emailovou adresu:
helena.hakenova@newtoncollege.cz

Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém jazyce.
Šablona příspěvku v angličtině je k dispozici ke stažení zde.
Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku (bude vydána pouze elektornická verze). O přijetí příspěvku budete informováni.