Organizační pokyny

Konference se uskuteční v Praze.

Jednací jazyk
angličtina

Pro účastníky bez příspěvku je vstup na konferenci zdarma.

Poplatek pro účastníky s příspěvkem
Konferenční poplatek činí 2 500,- Kč (vč. DPH). V ceně jsou zahrnuty náklady na recenzní řízení a vydání elektronického sborníku příspěvků.
Konferenční poplatek pro zahraniční účastníky (včetně Slovenska) činí 100,- €.

Zvýhodněný účastnický poplatek
Zvýhodněný účastnický poplatek ve výši 1 250,- Kč (vč. DPH) / 50,- € nabízíme v těchto případech:

  • účast studenta Ph.D. s příspěvkem
  • poplatek za druhý (další) příspěvek autora, který uhradil standardní účastnický poplatek
  • zaslání příspěvku do sborníku bez účasti na konferenci

Údaje pro platbu:
Název účtu: NEWTON College, a. s.
Adresa banky: Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1
Číslo účtu pro platební styk : 107-6526500277/0100
Údaje pro mezinárodní platební styk: IBAN: CZ3601000001076526500277, SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: EFP2017
Účel platby = jméno účastníka

Poplatek se hradí pouze v případě přijetí příspěvku do konferenčího sborníku. Před platbou prosím vyčkejte na zaslání faktury!

Publikování příspěvku bez aktivní účasti na konferenci
Osobní účast na konferenci není podmínkou pro zařazení akceptovaného příspěvku do sborníku. Pro zaslání příspěvku bez aktivní účasti prosím zašlete příspěvek do 29. 9. 2017 a uhraďte vložné do 20. 10. 2017. Do POZNÁMKY v přihlášce uveďte BEZ AKTIVNÍ ÚČASTI.

V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.