Report z X. ročníku mezinárodní konference EFP

14. 11. 2016
Dne 4. listopadu 2016 se v Praze konala konference „Ekonomický růst a hospodářská politika“. Šlo o 10. jubilejní ročník cyklu Evropského fóra podnikání.

V prostorách NEWTON College se zhruba po roce sešli odborníci na problematiku hospodářské politiky a ekonomického růstu. Záštitu konferenci poskytlo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Konferenci zahájil rektor NEWTON College MUDr. Jan Mojžíš a zástupce spoluorganizátora konference Evropského hnutí v České republice Ing. Ladislav Říha. Celou konferenci moderovala prof. Bojka Hamerníková.

Váženými hosty a klíčovými řečníky konference byli Ing. Jan Mládek, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ing. Miloslav Kala, prezident, Nejvyšší kontrolní úřad, Ing. Petr Očko, předseda, Technologická agentura ČR, Ing. Martin Fassmann, hlavní ekonom ČMKOS, prof. Juraj Nemec a doc. Peter Krištofík, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, doc. Eva Zamrazilová, Česká bankovní asociace a Dr. Lukáš Kovanda (Roklen 24).

K jednotlivým příspěvkům proběhla živá diskuse. Konference proběhla za aktivní podpory a účasti studentů NEWTON College. Z příspěvků na konferenci bude sestaven sborník, který bude zaslán k hodnocení Thomson Reuters.

Mediálními partnery konference byly EurActiv a BusinessInfo.cz.

Fotogalerie zde: