XI. ročník

Téma: "Eurozóna: evoluce nebo revoluce?"

 ■ 3. 11. 2017  ■  XI. ročník ■ Praha

Současná ekonomická a politická situace v zemích Evropské unie otevírá prostor pro odbornou diskuzi o otázkách budoucnosti eurozóny, jejím dalším rozvoji, postojích jednotlivých států k této problematice a také k diskuzi o možných dopadech, jak na národní ekonomiky členských států, tak na podnikání v rámci eurozóny.

Vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi domácích a zahraničních odborníků o problémech eurozóny, jejího dalšího možného vývoje a hrozících problémech s tím souvisejících je cílem této konference. Propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží elektornický recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

 

Termín konání: 3. listopadu 2017
Místo konání: Praha
Doba trvání: 8:30 - 17:00 hod.

 

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: