XI. ročník

Téma: "Eurozóna: evoluce nebo revoluce?"

 ■ 3. 11. 2017  ■  XI. ročník ■ Praha

Současná ekonomická a politická situace v zemích Evropské unie otevírá prostor pro odbornou diskuzi o otázkách budoucnosti eurozóny, jejím dalším rozvoji, postojích jednotlivých států k této problematice a také k diskuzi o možných dopadech, jak na národní ekonomiky členských států, tak na podnikání v rámci eurozóny.

Vytvořit prostor pro otevřenou diskuzi domácích a zahraničních odborníků o problémech eurozóny, jejího dalšího možného vývoje a hrozících problémech s tím souvisejících je cílem této konference. Propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží elektornický recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

Konference se koná pod osobní záštitou viceguvernéra České národní banky pana Vladimíra Tomšíka.

Registrace na konferenci byla z kapacitních důvodů ukončena.

V případě zaslání příspěvku do sborníku bez vystoupení na konferenci je termín pro zasílání příspěvků prodloužen do 30. října 2017.

 

Termín konání: 3. listopadu 2017
Místo konání: NEWTON College, Václavské náměstí 11, Praha 1
Doba trvání: 8:30 - 15:15 hod.

 

Vědecký výbor konference:

Předseda:
Ľudomír Šlahor, NEWTON College, Česká republika

Členové:
John Anchor, University of Huddersfield, Velká Británie
Raphael Breidenbach, Hochshule Koblenz, Německo
Bojka Hamerníková, Vysoká škola regionálního rozvoje, Česká republika
Agnieszka Knap-Stefaniuk, Vistula University, Polsko
Peter Krištofík, Univerzita Mateja Bela, Slovenská republika
František Lipták, I.D.C. Holding, a.s., Slovenská republika
Peter Markovič, Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
Juraj Nemec, Masarykova univerzita, Česká republika
František Ochrana, Univerzita Karlova, Česká republika
Ladislav Říha, Evropské hnutí v ČR, Česká republika
Hrvoje Šimović, University of Zagreb, Chorvatsko
A Min Tjoa, Technische Universität Wien, Rakousko
Monika Zatrochová, Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovenská republika